Náhradní plnění

Náhradní plnění
Splňte si nákupem našich produktů zákonnou povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením…
• Náhradní plnění a zaměstnávání osob se zdravotním postižením je dáno zákonem o zaměstnanosti č. 435/2004 sb., v platném znění.

• Každý zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci je povinen zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 % z přepočtených úvazků.

Uvedenou povinnost zaměstnavatelé plní:
1)   zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v poměru min. 4% k celkovému počtu zaměstnanců

 

2) náhradním plněním - odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám (za 1 osobu se zdravotním postižením v přepočteném stavu, kterou sám nezaměstná, je zaměstnavatel povinen nakoupit náhradní plnění ve výši sedminásobku průměrné měsíční mzdy, což za rok 2015 činilo 181 321 Kč), nebo

 

3) odvodem do státního rozpočtu (odvod do státního rozpočtu činí 2,5 násobek průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat. Za rok 2015 činil tento odvod 64 757,50 Kč) nebo

 

4)  vzájemnou kombinací způsobů uvedených v předešlých bodech