Český výrobce

 

Rostoucí zájem zákazníků o české výrobky svědčí o jeho hodnotě v několika směrech. Hodnota českého výrobku nespočívá jen ve mzdě, kterou dostane český dělník za odvedenou práci, nebo ve snižování nezaměstnanosti. K celkovému přínosu pro naši ekonomiku je třeba připočítat i daně, sociální a zdravotní pojištění, které zaměstnanec i výrobce odvádí. Z tohoto pohledu přispíváme koupí českých výrobků například na školství, zdravotní péči, důchody, chod státního aparátu a další. Navíc šetříme i životní prostředí, protože doprava, hluk a emise jsou z důvodu kratší vzdálenosti nižší. Při koupi zahraničního výrobku se však o všechny tyto výhody navždy připravujeme.

 

  

Rádi Vám s čímkoliv poradíme nebo pomůžeme!