Náhradní plnění

Splňte si nákupem našich produktů zákonnou povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením…

 

CO JE TO NÁHRADNÍ PLNĚNÍ?

Každý zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci je povinen zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále OZP) ve výši povinného podílu 4 % z přepočtených úvazků (povinnost podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 sb., v platném znění).

 

Tuto povinnost plní pokud:

1) Zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v poměru min. 4% k celkovému počtu zaměstnanců.

 

2) Náhradním plněním - tzn. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením.Tito zaměstnavatelé musí být registrováni na úřadu práce a v centrální evidenci poskytovatelů náhradního plnění.

Za každý přepočtený úvazek, který chybí do splnění povinného podílu OZP, je zaměstnavatel povinen nakoupit výrobky či služby formou náhradního plnění ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy za 1.-3. kvartál předešlého kalendářního roku.

 

3) Odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy za 1.-3. kvartál předešlého kalendářního roku.

 

4) Vzájemnou kombinací způsobů uvedených v předešlých bodech.

 

Průměrná hrubá mzda v ČR za Q1-Q3/2019 činila 33.429 Kč.

Náhradní plnění povinného podílu za jeden přepočtený úvazek OZP tedy činí v letošním roce 234.003 Kč, odvod do státního rozpočtu pak 83.573 Kč.

 

 

Příklad výpočtu náhradního plnění 2020

Skutečný počet zaměstnanců 2000
Celková povinnost zaměstnanců OZP 80
Skutečný počet zaměstnanců OZP 40
Průměrná mzda v ČR za Q1-Q3/2019 33.429 Kč
Výše povinného odvodu do státního rozpočtu 3.342.900 Kč
Výše náhradního plnění 9.360.120 Kč

Úspora za povinný odvod státu může Vaší společnosti ušetřit nemalé finanční prostředky.

 

www.ferovenahradniplneni.cz